Regulamin naszych usług

1. Warunkiem wynajmu jest opłacenie:
- pełnej kwoty za cały okres wynajmu (płatne w dniu najmu)
- kaucji zwrotnej (płatne w dniu najmu) w wysokości 1000 zł. (dot. sam. dostawczych typu blaszak, typu skrzyniowego i Fiata Scudo) w przypadku pozostałych aut (Renault Kangoo, Opel Combo, Mercedes Citan, Fiat Doublo i auta osobowe) kaucja wynosi 500 zł.
- zaliczka 200 zł. na konto bankowe lub płatność kartą płatniczą celem rezerwacji auta na konkretny termin (po potwierdzonej rezerwacji telefonicznej lub e-mailowej).

2. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z rezerwacji.

 

Nr Rachunku Bankowego:
68 1750 0012 0000 0000 3743 1567
Furgon Sp. z o.o.
Al. KEN 36/112B
02-797 Warszawa
NIP: 7010516192

 

Ogólne warunki umowy podpisywanej między Klientem a firmą Furgon – wynajem aut.

 

 

                                                                                                                   § 1

Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami eksploatacji tego typu przedmiotu, wyłącznie na terenie Polski, a poza jej granicami tylko za pisemną zgodą Wynajmującego. Przemieszczanie wynajętego samochodu poza granice RP jest bezwzględnie zakazane do: Białorusi: Bośni i Hercegowiny, Hiszpani, Rosji, Serbii i Ukrainy. Ubezpieczenia podstawowe i rozszerzone nie obowiązują w tych krajach.

 

§ 2 

Przedmiot najmu nie może być (bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie) używany przez osoby inne niż Najemca, oddany w podnajem lub użyczany.

 

 

                                                                                                                     § 3

W przypadku najmu na firmę wymagane jest okazanie dokumentów firmy, wraz z podaniem danych do wystawienia faktury Vat, oraz jeśli osoba odbierająca pojazd nie widnieje w dokumentach KRS firmy, zobowiązana będzie do okazania upoważnienia do zawarcia umowy oraz odbioru pojazdu ( druk wysyłany jest e-mailem ).

 

§ 4 

Wynajmujący oświadcza , że samochód będący przedmiotem najmu jest ubezpieczony w zakresie OC, AC, NW, posiada ważny przegląd techniczny, jest czysty i sprawny technicznie oraz jest w pełni zatankowany.

 

§ 5

Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody w przedmiocie najmu, zaistniałe z jego winy, a nie znajdujące pokrycia przez zakład ubezpieczeń w tym za szkody obejmujące utratę korzyści za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji .

 

§ 6

Najemca zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:

a) posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,

b) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad),

c) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych,

d) kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,

e) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

f) utrzymania czystości w kabinie pojazdu i przestrzeni ładunkowej.

 

§ 7

Zabronione jest palenie tytoniu itp. w pojeździe.

 

§ 8

Ponadto Najemca wpłaca kaucję w wysokości 1000 zł ( jeden tysiąc złotych ) , która podlegać będzie zwrotowi na warunkach określonych w niniejszej umowie.

 

§ 9

Po upływie terminu umowy Najemca zwróci czysty samochód Wynajmującemu wraz z rzeczami wymienionymi w § 5  oraz z pełnym bakiem paliwa.

 

§ 10

Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.

 

§ 11

Najemca obowiązany jest do porozumiewania się z Wynajmującym w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń pod nr telefonu: 601910513 lub 509 132 264 mail : l lub [email protected]

Zwłoka w zwrocie pojazdu wiąże się z naliczeniem opłaty 30 zł brutto z godzinę dla pierwszych trzech godzin opóźnienia.

Zwłoka w zwrocie pojazdu powyżej 3 godzin wiąże się z kosztem naliczenia do rachunku opłaty za całą dobę najmu.

 

§ 12

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku.

 

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz szczególnymi warunkami najmu samochodu, zastosowanie będą miału przepisy Kodeksu Cywilnego .

 

§ 14

Opłaty fakultatywne / dodatkowe:

Naruszenie przepisów porządkowych regulaminu 300 zł.

Złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie 300 zł.

Zwrot brudnego samochodu 40,65 zł. lub 52,85 zł. dla aut typu plandeka i kontener.

Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem 300 zł.

Opłata administracyjna (np. Identyfikacja winowajcy mandatu) 100 zł.

Zwłoka w zwrocie samochodu. Trzykrotność stawki dobowej za każdą dobę zwłoki.

Odbiór / zwrot pojazdu poza godzinami pracy biura (za czynność) 25 zł.

Podstawienie / odbiór pojazdu do/od klienta w Warszawie (za czynność) 25 zł.

Dotankowanie brakującego paliwa za każdy litr 8 zł.

Zagubienie lub uszkodzenie kluczyka z centralnym zamkiem / pilota od alarmu ( koszt zakupu i usługi wg cennika w ASO około 1800 zł. )

Koszt napraw blacharskich, lakierniczych, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia koszt usługi, części + 20 %.

Uszkodzenie lub brak dowodu rejestracyjnego, naklejki na szybie, tablicy rejestracyjnej lub polisy ubezpieczeniowej (za każde) 250 zł.

Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa 500 zł + koszt naprawy według cennika w ASO.

Demontaż, zamiana części i przeróbki samochodu bez zgody Wynajmującego 2000 zł.

Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku 200 zł + koszt części wg cennika w ASO.

Kradzież auta 1000 zł. ( bez względu na okoliczności )

Strata całkowita z winy najemcy 1000 zł.

Podane ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.